پیله تا پرواز یک سیستم آموزشی آکادمی کودک دو زبانه و چند زبانه است.برگزاری این سیستم آموزشی با بازی و کارتون به سبک زبان مادری می باشد. این متد تحت لیسانس دانشگاه منچستر انگلستان است، که آموزشگاه پویا با مدیریت جناب آقای رامین فروزانفر به عنوان نماینده مجاز ازمهر ماه 1402 در شهر کرج استان البرز تایید شده است.

لازم به ذکر است که نمایندگی این متد به آموزشگاه های معتبر و تایید شده اعطا می شود.و آموزشگاه متعهد شده است که ارزش ها و استانداردهای کیفی را به طور دقیق و کامل رعایت کرده،خدمات اموزشی و پشتیبانی را با بهترین کیفیت ممکن ارایه کند.